No release in over a year
This gem spells out numbers in several languages using the I18n gem.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
 Dependencies

Development

~> 12

Runtime

<= 2
 Project Readme

numbers_and_words¶ ↑

<img src=“https://badge.fury.io/rb/numbers_and_words.svg?branch=master” alt=“Gem Version” /> <img src=“https://codeclimate.com/github/kslazarev/numbers_and_words.svg?branch=master” /> <img src=“https://secure.travis-ci.org/kslazarev/numbers_and_words.svg?branch=master” /> <img src=“https://coveralls.io/repos/kslazarev/numbers_and_words/badge.svg?branch=master” alt=“Coverage Status” />

Spell out numbers in several languages using the I18n gem.

Перевод чисел в слова при помощи библиотеки I18n.

Converti les nombres en lettres en utilisant la librairie I18n.

Számok betűvel írva az I18n könyvtár segítségével.

I18n kütüphanesi ile sayıları yazıya çevirir.

Soletra números em vários idiomas utilizando a biblioteca I18n.

Deletrea números en varios idiomas utilizando la gema I18n.

Supported Languages / Языки / Langues Supportées¶ ↑

 • English [en]

 • Spanish [es]

 • Русский [ru]

 • Français [fr]

 • Українська [ua]

 • Magyar [hu]

 • Lietuvių [lt]

 • Latviešu [lv]

 • Eesti [et]

 • ქართული (Georgian) [ka]

 • Türkçe [tr]

 • Deutsch** [de]

 • Italiano** [it]

 • Nederlands [nl]

 • Swedish** [se]

 • English (British)** [en-GB]

 • Česky [cs]

 • Português [pt]

 • Português Brasileiro [pt-BR]

 • հայերեն (Armenian) [hy]

 • Қазақша [kz]

 • Dansk [da]

** Experimental

 • {[en-AU], [en-CA], [en-IN], [en-US]}*** => [en]

 • {[fr-CA], [fr-CH]}*** => [fr]

 • {[de], [de-AT], [de-CH]}*** => [de]

 • {[it-CH]}*** => [it]

*** Aliases

Examples / Примеры / Exemples¶ ↑

I18n.with_locale(:en) { 42.to_words }
=> "forty-two"

I18n.with_locale(:es) { 42.to_words }
=> "cuarenta y dos"

I18n.with_locale(:ru) { 42.to_words }
=> "сорок два"

I18n.with_locale(:fr) { 42.to_words }
=> "quarante-deux"

I18n.with_locale(:hu) { 42.to_words }
=> "negyvenkettő"

I18n.with_locale(:lt) { 42.to_words }
=> "keturiasdešimt du"

I18n.with_locale(:lv) { 42.to_words }
=> "četrdesmit divi"

I18n.with_locale(:et) { 42.to_words }
=> "nelikümmend kaks"

I18n.with_locale(:ka) { 42.to_words }
=> "ორმოცდაორი"

I18n.with_locale(:cs) { 42.to_words }
=> "čtyřicetdva"

I18n.with_locale(:vi) { 42.to_words }
=> "bốn mươi hai"

I18n.with_locale(:hy) { 42.to_words }
=> "քառասուն երկու"

I18n.with_locale(:kz) { 42.to_words }
=> "қырық екi"

I18n.with_locale(:da) { 42.to_words }
=> "toogfyrre"

21.to_words
=> "twenty-one"
=> "veintiuno"
=> "двадцать один"
=> "vingt et un"
=> "двадцять один"
=> "huszonegy"
=> "dvidešimt vienas"
=> "divdesmit viens"
=> "kakskümmend üks"
=> "yirmi bir"
=> "ოცდაერთი"
=> "einundzwanzig"
=> "ventiuno"
=> "eenentwintig"
=> "tjugo-en"
=> "dvacetjedna"
=> "vinte e um"
=> "hai mươi mốt"
=> "քսան մեկ"
=> "жиырма бiр"
=> "enogtyve"

231.to_words
=> "two hundred thirty-one"
=> "doscientos treinta y uno"
=> "двести тридцать один"
=> "deux cent trente et un"
=> "двiстi тридцять один"
=> "kettőszázharmincegy"
=> "du šimtai trisdešimt vienas"
=> "divi simti trīsdesmit viens"
=> "kakssada kolmkümmend üks"
=> "ორას ოცდათერთმეტი"
=> "iki yüz otuz bir"
=> "zweihunderteinunddreißig"
=> "2 cento trentauno"
=> "tweehonderdeenendertig"
=> "två hundra trettio-en"
=> "dvě stě třicetjedna"
=> "duzentos e trinta e um"
=> "hai trăm ba mươi mốt"
=> "երկու հարյուր երեսուն մեկ"
=> "екi жүз отыз бiр"
=> "to hundrede enogtredive"

4030.to_words
=> "four thousand thirty"
=> "cuatro mil treinta"
=> "четыре тысячи тридцать"
=> "quatre mille trente"
=> "чотири тисячi тридцять"
=> "négyezer-harminc"
=> "keturi tūkstančiai trisdešimt"
=> "četri tūkstoši trīsdesmit"
=> "neli tuhat kolmkümmend"
=> "ოთხი ათას ოცდაათი"
=> "dört bin otuz"
=> "viertausenddreißig"
=> "quattro mille trenta"
=> "vierthousanddertig"
=> "fyra tusen trettio"
=> "čtyři tisíce třicet"
=> "bốn nghìn không trăm ba mươi"
=> "չորս հազար երեսուն"
=> "төрт мың отыз"
=> "fire tusinde tredive"

1000100.to_words
=> "one million one hundred"
=> "un millón cien"
=> "один миллион сто"
=> "un million cent"
=> "один мiльйон сто"
=> "egymillió-egyszáz"
=> "milijonas šimtas"
=> "viens miljons simts"
=> "üks miljon ükssada"
=> "ერთი მილიონ ასი"
=> "bir milyon yüz"
=> "eine Million einhundert"
=> "uno milione 1 cento"
=> "één miljoen honderd"
=> "en miljoner en hundra"
=> "jeden milión jedno sto"
=> "một triệu một trăm"
=> "մեկ միլիոն հարյուր"
=> "бiр миллион бiр жүз"
=> "en million et hundrede"

1000000000000000000000000000000000.to_words
=> "one decillion"
=> "mil quintillones"
=> "один дециллион"
=> "un quintilliard"
=> "один децильйон"
=> "egykvintilliárd"
=> "vienas decilijonas"
=> "viens deciljons"
=> "üks dekiljon"
=> "bir desilyon"
=> "eine Quintilliarde"
=> "uno decillion"
=> "één decillion"
=> "en decillion"
=> "decilijon"
=> "бiр дециллион"

[1, 2, 3].to_words
=> ["one", "two", "three"]
=> ["uno", "dos", "tres"]
=> ["один", "два", "три"]
=> ["un", "deux", "trois"]
=> ["egy", "kettő", "három"]
=> ["vienas", "du", "trys"]
=> ["viens", "divi", "trīs"]
=> ["üks", "kaks", "kolm"]
=> ["ერთი", "ორი", "სამი"]
=> ["jedna", "dva", "tři"]
=> ["một", "hai", "ba"]
=> ["մեկ", "երկու", "երեք"]
=> ["бiр", "екi", "үш"]
=> ["et", "to", "tre"]

[11, 22, 133].to_words
=> ["eleven", "twenty-two", "one hundred thirty-three"]
=> ["once", "veintidós", "ciento treinta y tres"]
=> ["одиннадцать", "двадцать два", "сто тридцать три"]
=> ["onze", "vingt-deux", "cent trente-trois"]
=> ["одинадцять", "двадцять два", "сто тридцять три"]
=> ["tizenegy", "huszonkettő", "egyszázharminchárom"]
=> ["vienuolika", "dvidešimt du", "šimtas trisdešimt trys"]
=> ["vienpadsmit", "divdesmit divi", "simtu trīsdesmit trīs"]
=> ["üksteist", "kakskümmend kaks", "ükssada kolmkümmend kolm"]
=> ["თერთმეტი", "ოცდაორი", "ას ოცდაცამეტი"]
=> ["on bir", "yirmi iki", "yüz otuz üç"]
=> ["elf", "zweiundzwanzig", "einhundertdreiunddreißig"]
=> ["undici", "ventidue", "1 cento trentatre"]
=> ["elf", "tweeëntwintig", "honderddrieëndertig"]
=> ["elva", "tjugo-två", "en hundra trettio-tre"]
=> ["jedenáct", "dvacetdva", "jedno sto třicettři"]
=> ["mười một", "hai mươi hai", "một trăm ba mươi ba"]
=> ["տասնմեկ", "քսան երկու", "հարյուր երեսուն երեք"]
=> ["он бiр", "жиырма екi", "бiр жүз отыз үш"]
=> ["elleve", "toogtyve", "et hundrede treogtredive"]

21.77.to_words
=> "twenty-one and seventy-seven hundredths"
=> "двадцать одна целая и семьдесят семь сотых"
=> "двадцять одна цiла i сiмдесят сiм сотих"
=> "huszonegy egész hetvenhét század"
=> "twenty-one point seven seven"
=> "hai mươi mốt phẩy bảy mươi bảy"

Language options / Языковые опции¶ ↑

 • English / British

  Ordinal form: (ordinal: [true || false])

  I18n.with_locale(:en) { 21.to_words ordinal: true }
  => "twenty-first"

  Remove hyphen between tens and ones: (remove_hyphen: [true || false])

  I18n.with_locale(:en) { 21.to_words remove_hyphen: true }
  => "twenty one"

  Add ‘and’ between hundreds and tens: (hundreds_with_union: [true || false])

  I18n.with_locale(:en) { 111.to_words hundreds_with_union: true }
  => "one hundred and eleven"

  Remove ‘zero’ from integral part of float: (remove_zero: [true || false])

  I18n.with_locale(:en) { 0.7.to_words remove_zero: true }
  => "seven tenths"
  
  I18n.with_locale(:en) { [0.1, 0.31, 0.12].to_words remove_zero: true }
  => ["one tenth", "thirty-one hundredths", "twelve hundredths"]
 • Russian

  Change gender form: (gender: [:female || :male || :neuter])

  I18n.with_locale(:ru) { 1001.to_words gender: :neuter }
  => "одна тысяча одно"
 • Ukranian

  Change gender form: (gender: [:female || :male || :neuter])

  I18n.with_locale(:ru) { 1001.to_words gender: :neuter }
  => "одна тисяча одне"
 • Hungarian

  Ordinal form: (ordinal: [true || false])

  I18n.with_locale(:hu) { 21.to_words ordinal: true }
  => "huszonegyedik"
 • Brazilian Portuguese

  Change gender form: (gender: [:female || :male])

  I18n.with_locale(:'pt-BR') { 1000000001.to_words gender: :female }
  => "um bilhão e uma"
 • Czech

  Change gender form: (gender: [:female || :male || :neuter])

  I18n.with_locale(:'cs') { 1.to_words gender: :female }
  => "jedna"
  
  I18n.with_locale(:'cs') { 1.to_words gender: :male }
  => "jeden"
  
  I18n.with_locale(:'cs') { 1.to_words gender: :neuter }
  => "jedno"

  Remove ‘zero’ from integral part of float: (remove_zero: [true || false])

  I18n.with_locale(:cs) { 0.7.to_words }
  => "nula celých sedm desetin"
  
  I18n.with_locale(:cs) { 0.7.to_words remove_zero: true }
  => "sedm desetin"

  Ordinal form: (ordinal: [true || false])

  I18n.with_locale(:cs) { 21.to_words ordinal: true }
  => "dvacátý první"
  
  I18n.with_locale(:cs) { 21.to_words gender: :female, ordinal: true }
  => "dvacátá první"
 • Spanish

  Change gender form: (gender: [:female || :male])

  I18n.with_locale(:es) { 1.to_words gender: :female }
  => "una"
  
  I18n.with_locale(:es) { 1.to_words gender: :male }
  => "uno"

  Use the apocopated (shortened) form: (apocopated: [true || false])

  I18n.with_locale(:es) { 1.to_words apocopated: true }
  => "un"

  Mix gender and apocopated forms:

  I18n.with_locale(:es) { 201.to_words gender: :female, apocopated: true }
  => "doscientas un"

  Remove ‘zero’ from integral part of float: (remove_zero: [true || false])

  I18n.with_locale(:es) { 0.7.to_words }
  => "cero con siete décimas"
  
  I18n.with_locale(:es) { 0.7.to_words remove_zero: true }
  => "siete décimas"
 • Danish

  Change gender from: (gender: [:neuter || :common])
  
   I18n.with_locale(:da) { 1.to_words gender: :common }
   => "en"
  
   I18n.with_locale(:da) { 1.to_words gender: :neuter }
   => "et"

Other options / Другие опции¶ ↑

 • Precision

  You may pass argument :precision that added zeros to the end of float number:

  I18n.with_locale(:ru) { 0.1.to_words precision: 3 }
  => ноль целых и десять сотых
  
  I18n.with_locale(:es) { 0.2.to_words precision: 2 }
  => cero con veinte centésimas

Requirements / Требования / Configuration Requise¶ ↑

 • 2.7 <= Ruby (compatible with/совместимость с/compatible avec Ruby 2.7 and/и/et JRuby);

 • 0.5.0 <= I18n (earlier versions not tested/ранние версии не тестировались/versions précédentes non testées);

Installation / Установка / Installation¶ ↑

gem install numbers_and_words

License / Лицензия / Licence¶ ↑

MIT License

Bugs and Language Support / Поправки и Новые Языки / Bugs et Support d’autres Langues¶ ↑

See CHANGELOG.md for last changes.

Fork the project. Make your feature addition or bug fix with tests.

Send a pull request. Bonus points for topic branches.

Contacts / Контакты / Contacts¶ ↑